Liturgie van de dienst op zondag 4 juli 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Handelingen 4:36-5:11

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst gaat het over Handelingen 5:1-11. Hier zien we de schaduwkant van het mooie plaatje uit hoofdstuk 4. Het is een wat ongemakkelijke geschiedenis. De straf die Ananias en Safira krijgen is fors. Beiden vinden de dood doordat ze welbewust liegen tegen de apostelen en tegen God. Dat geeft wel aan dat er met God en Zijn gemeente niet te spotten valt. Dat is de ernst van deze geschiedenis. In een tijd waarin velen een nogal lievig godsbeeld hebben, is het niet verkeerd ook deze geschiedenis eens goed tot je door te laten dringen.

 • Aanvangslied: Ps. 96:1 door gemeente
 • Votum en groet
 • Ps. 15:1, 2, 3 en 4 (Weerklank) door koor
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 131:4 door koor
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Handelingen 4:36-5:11
  Prediking over Hand. 5:1-11
 • Lied 493:1, 4 en 5 door gemeente
 • Gebeden
 • Ps. 96:2 en 5 door gemeente
 • Zegen

  Naar het overzicht van de kerkdiensten