Liturgie van de dienst op zondag 4 juli 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Mat. 5: 13-16; Joh. 10: 11-18

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Als gemeente van Jezus Christus in Scherpenzeel hebben wij een taak voor de gemeenschap van Scherpenzeel. We zijn geroepen om getuigen te zijn van het Evangelie van Jezus, Zoon van God, Redder der wereld.
De praktijk leert dat deze roeping vaak op de achtergrond raakt. Het is goed om hieraan met een bepaalde regelmaat aan herinnerd te worden. Getuigen heeft te maken met de innerlijke verbondenheid met de Heere Jezus. Getuigen is een vrucht van geloof. Het krijgt gestalte door woorden en daden.
Zondagmorgen 4 juli willen we bij deze roeping stilstaan aan de hand wat Jezus vertelt in Johannes 10: 11 – 18.

  • Psalm 96: 1
  • Psalm 96, 2 en 6 (samen)
  • Ps. 119, 83
  • Lied 612 (Samen) Jezus is de Goede Herder
  • Psalm 145: 1 en 3
  • Lied 266: 1, 3 en 4 (samen)

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten