Liturgie van de dienst op zondag 27 juni 2021 om 18:30 uur

Voorganger: Prof. dr. G. van den Brink, Woerden

Lezing: Psalm 8; Hebr.2:6-9; Tekst: Ps.8:5-7

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Ps. 8:1 en 4
  • Ps.103:7 en 10
  • Ps. 24:1
  • Ps. 89:3 en 8
  • Lied 456:1
  • Lied 9:2,3,4

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten