Liturgie van de dienst op zondag 27 juni 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Handelingen 4:32-5:11

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Ps. 65:1 (gemeente)
 • Votum en groet Lied 9:1, 2, 3 en 4
 • Wet
 • Ps. 6:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Handelingen 4:32-5:11
 • Preek
 • Ps 133:1, 2 en 3 (gemeente)
 • Gebed en voorbede
 • Lied 11:1 en 2 (gemeente)
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten