Liturgie van de dienst op zondag 27 juni 2021 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen momenteel slechts een beperkt aantal bezoekers in de diensten aanwezig zijn. De diensten worden met beeld en geluid uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Lees het nieuwsbericht als u zich wilt aanmelden voor de diensten.

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Collecten

1. Diaconie: Op weg met de ander
Op weg met de ander is een christelijke vereniging van en voor mensen met een beperking. ‘Koester het kwetsbare’ is het motto van de Vereniging. “Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en zijn afhankelijk van financiële tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking. Jezus zei tegen Zijn volgelingen: “En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem” (Mattheüs 5: 41). Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen. Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder kwetsbare mensen. Het geeft hen een andere kijk op de prestatiedrang en op het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te worden.” Leven met een handicap kan heel erg moeilijk zijn. Jezus zag eerst de mens en daarna de gehandicapte in de mens (Joh. 9: 1). Hij leert ons dat in Zijn gemeente elk lid even nodig is. “Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk.” (1 Kor.12: 22). Een christelijke gemeente die onvoldoende plaats inruimt voor de gehandicapte broeder of zuster is een gehandicapte gemeente. Op weg met de ander zet zich daarom in om christelijke gemeenten bewust te maken van de plaats, die mensen met een handicap innemen in de gemeente en in de maatschappij. Zij streven naar een optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap en bieden hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

2. Kerkrentmeesters: Pastoraat

Maandelijkse collecte voor de zending
Deze maand is de collecte voor het werk van Daniëlle in Zuid-Afrika. De hele maand juni heeft in het teken gestaan van het diaconale project ‘Oog voor jou’. Als gemeente waren we deze maand actief betrokken bij het werk van Daniëlle. Tijdens de gemeenteavond hebben we Daniëlle gesproken. Anderhalf jaar wonen en werken tijdens een pandemie in een omgeving waar veel nood is, was een uitdaging. Het was mooi om te horen hoe er telkens weer naar oplossingen is gezocht om de mensen te kunnen helpen: om toch in gesprek te komen met de vrouwen (en mannen), te luisteren naar hun nood, hen te wijzen op alternatieve oplossingen, voedselpakketten en ‘goody-bags’ (tassen met spullen voor het kindje) aan te bieden en niet te vergeten het gebed! Er zijn lichtpuntjes te melden: Nieuwe en enthousiaste vrijwilligers bij Choices, mensen die zich bekeerden en de duistere praktijken achter zich laten, de getuigenissen die Daniëlle mocht geven, de openheid die er was.
De winter breekt in Zuid-Afrika aan, de besmettingsgraad neemt weer toe en dus een strengere lockdown met alle gevolgen van dien. Uw gebed blijft nodig!
U hebt deze maand al veel gegeven voor het werk van Daniëlle. Maar u weet inmiddels dat een uitzending veel kost en daarom… zondag 27 juni de maandelijkse collecte voor de zending voor Daniëlle.

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
    De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten