Liturgie van de dienst op zondag 6 juni 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Ezechiël 34:1-12 en Lukas 19:1-10

Themadienst diaconaal project; kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 6 juni staan we in de samenkomst stil bij het thema: Oog voor jou. We doen dat naar aanleiding van Lukas 19:1-10. Dit gaat over een man die we kennen als ZacheŁs. Hij wilde Jezus wel eens zien, maar hij was zelf niet echt graag gezien. Mensen hadden het niet op types als hij. Hij was een tollenaar. Iemand die geld moest innen namens de Romeinen. Daarom verstopte hij zich in een boom. Maar Jezus zag hem. En wilde in zijn huis zijn! Een prachtig verhaal over onze Heiland die oog heeft voor u en jou.

Ter voorbereiding op deze kerkdienst is er een Bijbelleesrooster gemaakt. Elke dag is er een gedeelte met een korte toelichting. Wanneer u dit nu leest, bent u helemaal voorbereid op de dienst van zondag. Meer informatie over het Bijbelleesrooster wordt gepubliceerd op de pagina van het diaconaal project.

 • Aanvangslied: Ps. 146:4
 • Votum en groet
 • Ps. 33:7 en 11
 • Wet
 • Lied 485:1 en 3
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Ezechiël 34:1-12 en Lukas 19:1-10
 • Preek
 • Ps. 16:6
 • Gebed en voorbede
 • Lied 427:1 en 2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten