Liturgie van de dienst op zondag 20 juni 2021 om 18:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen momenteel slechts een beperkt aantal bezoekers in de diensten aanwezig zijn. De diensten worden met beeld en geluid uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Lees het nieuwsbericht als u zich wilt aanmelden voor de diensten.

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Romeinen 8: 28-39 Thema: zekerheid

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 20 juni sluiten we de reeks preken af vanuit de Romeinenbrief. Dit doet we aan de hand van Romeinen 8: 28-39, een prachtig gedeelte waar Paulus spreekt over de vastheid van Gods liefde. Als predikant ben je geroepen om de diensten steeds in afhankelijkheid van Woord en Geest voor te bereiden. Dat betekent: bidden en werken. Ik roep iedereen op dat ook te doen. We zullen verrast worden met wat God ons dan geeft.

 • Psalm 8: 1
 • Psalm 8: 4 en 9
 • Psalm 56: 6
 • Psalm 68: 10
 • Gezang 460
 • Gezang 439: 3 en 4

Collecten

1. Diaconie: Open Doors
Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. Zij zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen ze door gebed en:
* Het verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp.
* In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
* Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

2. Kerkrentmeesters: Vakantiebijbelweek

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten