Liturgie van de dienst op zondag 20 juni 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Romeinen 8: 28-39 Thema: zekerheid

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 20 juni sluiten we de reeks preken af vanuit de Romeinenbrief. Dit doet we aan de hand van Romeinen 8: 28-39, een prachtig gedeelte waar Paulus spreekt over de vastheid van Gods liefde. Als predikant ben je geroepen om de diensten steeds in afhankelijkheid van Woord en Geest voor te bereiden. Dat betekent: bidden en werken. Ik roep iedereen op dat ook te doen. We zullen verrast worden met wat God ons dan geeft.

  • Psalm 8: 1
  • Psalm 8: 4 en 9
  • Psalm 56: 6
  • Psalm 68: 10
  • Gezang 460
  • Gezang 439: 3 en 4

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten