Liturgie van de dienst op zondag 20 juni 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. J.C. Schuurman, Putten

Lezing: Maleachi 1:1–2a (t/m '...ons liefgehad?') en 6–14 ; Johannes 8:49–51; 15:5–8

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Tekst: Maleachi 1 : 6 – midden: ‘Als ik dan een Vader ben, waar is de eerbied voor Mij?’
Thema: ‘Gods Vaderdag’

  • Psalm 111 : 1 (Weerklank)
  • Psalm 138 : 1 en 2
  • Psalm 86 : 3
  • Psalm 103 : 7 en 9
  • Gebed des Heeren : 1 en 2
  • Lied 427 : 1, 2 en 4

Naar het overzicht van de kerkdiensten