Liturgie van de dienst op zondag 13 juni 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. B. Jongeneel, Lunteren

Lezing: 2 Cor. 4: 1-15; tekst: 2 Cor. 4:6-7

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • stil gebed
 • Ps. 31: 13
 • votum en groet
 • zingen Ps.33: 7
 • Geloofsbelijdenis
 • zingen Ps. 4a: 3 en 4 (Weerkl.)
 • gebed
 • schriftlezing 2 Cor. 4: 1-15
  tekst 2 Cor. 4:6-7
 • zingen Lied. 69: 1 en 3
 • preek
 • zingen Ps. 67:1
 • dankgebed en voorbede
 • zingen Ps. 147: 6 \
 • zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten