Liturgie van de dienst op zondag 6 juni 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A. D. J. Wessels, Woudenberg

Lezing: Romeinen 8: 9-17, 31-39; Tekst vs. 15

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Thema: De slavernij voorbij

 • Ps 136: 1, 11 en 22
 • Ps 103: 1 en 5 - Weerklank
 • Ps 33: 11
 • Ps 81: 1, 11 en 12
 • Gz 192: beide verzen
 • Gebed des Heeren : 2 en 9

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten