Liturgie van de dienst op zondag 6 juni 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A. D. J. Wessels, Woudenberg

Lezing: Romeinen 8: 9-17, 31-39; Tekst vs. 15

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Thema: De slavernij voorbij

  • Ps 136: 1, 11 en 22
  • Ps 103: 1 en 5 - Weerklank
  • Ps 33: 11
  • Ps 81: 1, 11 en 12
  • Gz 192: beide verzen
  • Gebed des Heeren : 2 en 9

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten