Liturgie van de dienst op zondag 30 mei 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Hand. 2:37-47

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Lied 433:1 en 2
 • Votum en groet
 • Ps. 122:1
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 9:1 en 2
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Hand. 2:37-47
 • Preek: de eerste christelijke gemeente
 • Ps. 108:1 en 2
 • Gebed en voorbede
 • Lied 455:1 en 4
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten