Liturgie van de dienst op zondag 30 mei 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Mat. 18: 15-20; Hand. 2: 41-47; tekst Mat. 18: 19 en 20

Zondag voor de Vervolgde kerk; kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Thema: Bidden doen we samen

  • Psalm 92: 1
  • Psalm 34: 1 en 5
  • Psalm 133: 3
  • Lied 291: 1 en 2
  • Lied 242: 1 en 2
  • Psalm 91: 1 en 5

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten