Liturgie van de dienst op Eerste Pinksterdag 23 mei 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Hand. 2, 1-41. Thema: Pinkstervreugde via bekering

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Avondzang: 7
  • Psalm 98: 1 en 2
  • Psalm 96: 1 en 2
  • Lied 192: 1
  • Lied 195 (2x)
  • Lied 208

Liturgisch bloemstuk - Eenheid in verscheidenheid!

Alle bloemen in de vaas zijn gerberaís maar niet een bloem is hetzelfde. De een is kleurrijk, sprankelend aanwezig terwijl een ander bescheiden, wat meer op de achtergrond is. De een is groot een ander juist klein. Een enkele bloem krijgt ondersteuning van een draadje omdat het anders niet lukt om het hoofd omhoog te houden.
De Heere God heeft ons verschillend gemaakt. Samen vormen wij, in onze verscheidenheid, Zijn gemeente. De Heilige Geest leert ons, gesymboliseerd in de eucalyptus, zuivert onze gedachten en maakt ons een.

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten