Liturgie van de dienst op Eerste Pinksterdag 23 mei 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Handelingen 2:1-21

Openbare belijdenis van het geloof, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondag hopen een aantal broeders en zuster belijdenis van het geloof af te leggen. Aan één van hen (Joukje Valkenburg) zal ook de doop bediend worden. Ik voel me als predikant bevoorrecht om een seizoen lang met deze mensen te mogen optrekken. Je gaat de kernzaken van het christelijk geloof langs. Je spreekt met elkaar. Je hoort getuigenissen aan. Je loopt ook tegen verschillen aan. Je merkt soms dat er dingen zijn waar we niet zo heel goed raad mee weten. Maar door dat alles heen zie je en hoor je mensen die geloven in God. Mensen die de weg met Hem willen gaan. Hoe bijzonder is dat! Eén van de dingen die dan ook altijd ter sprake komen, is het belijdenis-doen zelf. Dat staat toch zo niet in de Bijbel? En geloven dat is toch iets van het hart? Dat spreek je uit tegenover God. Waarom dan zo pontificaal in een samenkomst van de gemeente?

Toch is het niet zomaar dat we het op deze manier doen! Oorspronkelijk was het trouwens bedoeld als een vraag om toegelaten te worden tot het Heilig Avondmaal. In de tijd van Calvijn kreeg je een aantal keer per jaar de mogelijkheid om belijdenis te doen voor de kerkenraad. Daarbij was het wenselijk dat je de geloofsbelijdenis kon opzeggen en het Onze Vader, kleinschalig dus; het is een moment dat we nu nog kennen op de aannemingsavond: daar wordt het in kleine kring al uitgesproken.
Waarom dan ook nog in het midden van de gemeente? Vergelijk het met een huwelijk. Dat je met de ander verder wil, spreek je uit naar die ander. Daar hoeft verder helemaal niemand bij te zijn. En toch doe je dat ook publiek en openlijk. Anderen zijn dan getuigen en leven met je mee en kunnen je, waar nodig, erop aanspreken. Zo is het ook goed om je ja-woord in het midden van de gemeente uit te spreken. De gemeente bidt voor je; gemeenteleden leven met je mee, zij zijn er ook getuigen van! En wat is het bemoedigend voor anderen om zoveel mensen hun ja-woord te horen uitspreken. Het is inderdaad een vorm door de kerk in het leven geroepen, maar wel een hele mooie en waardevolle vorm. Laten we er maar geen energie aan verspillen door dit ter discussie te stellen. Laten we ons vooral verheugen in en blij zijn met de doop en de belijdenis! God gaat door met Zijn werk.

De namen zijn:

Evert Jan Blaauwendraad
Esther Davelaar
Yvonne Davelaar en Martijn de Kruif
Jorike van Doorn en Stef van Barneveld
Henk Haanschoten en Anneke Haanschoten-van Garderen
Henk Klomp
Chris Lagerweij
Joanne Schimmel en Kevin van der Grift
Aline Marée-Steinmann
Femke van de Vliert
Joukje Valkenburg-Beiboer. Zij zal in deze dienst gedoopt worden.

 • Aanvangslied: Ps. 42:1
 • Votum en groet
 • Ps.84:1 en 2
 • Wet Romeinen 12:9-21
 • Lied 439:1 en 3
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Handelingen 2:1-21
  Preek
 • Lied 445:1
 • Lezing formulier
  Doop/belijdenis
  Zingen: Lied 419:1 en 2
 • Ps. 121:4
 • Gebed en voorbede
 • Lied 356
 • Zegen

Liturgisch bloemstuk - Eenheid in verscheidenheid!

Alle bloemen in de vaas zijn gerbera’s maar niet een bloem is hetzelfde. De een is kleurrijk, sprankelend aanwezig terwijl een ander bescheiden, wat meer op de achtergrond is. De een is groot een ander juist klein. Een enkele bloem krijgt ondersteuning van een draadje omdat het anders niet lukt om het hoofd omhoog te houden.
De Heere God heeft ons verschillend gemaakt. Samen vormen wij, in onze verscheidenheid, Zijn gemeente. De Heilige Geest leert ons, gesymboliseerd in de eucalyptus, zuivert onze gedachten en maakt ons een.


Naar het overzicht van de kerkdiensten