Liturgie van de dienst op zondag 9 mei 2021 om 19:00 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 1 Joh. 3: 18-24. Tekst vers 23.

Viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Lees over de viering van het Heilig Avondmaal in mei meer in het nieuwsbericht.

In de diensten van dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal om 4 en 7 uur staan we stil bij 1 Joh. 3 vers 23: En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.

 • Psalm 34: 1
 • Psalm 34: 2
 • Rondom viering Psalm 34: 4 en Lied 334: 1 en 2
 • Psalm 116: 9 en 10
 • Psalm 89: 7 en 8
 • Psalm 52: 7
 • Lied 207: 1 en 2

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten