Liturgie van de dienst op zondag 16 mei 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Joh. 14: 15-21; tekst vers 18

bediening Heilige Doop, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 16 mei staat de dienst in het teken van de Heilige Doop. Deze zondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt wel Weeszondag genoemd. Een prachtig moment om te luisteren naar wat Jezus zegt in Johannes 14: 18 ‘Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe’.

 • Psalm 146: 3
 • Psalm 105: 5
 • Psalm 32: 1
 • Rondom dopen Lied 309: 1 en 2 en Psalm 134: 3 (wanneer dopeling uitgedragen wordt, alleen orgelspel)
 • Psalm 78: 2 en 3
 • Psalm 103: 7
 • Lied 198: 3 en 4

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten