Liturgie van de dienst op Hemelvaartsdag 13 mei 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Lukas 24, 50-53. Tekst 51

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op Hemelvaartsdag gaat de preek over Lukas 24 vers 51. Daar staat: En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. We luisteren wat dit Heilsfeit voor de Heere Jezus en voor ons betekent.

  • Lied 187: 1 en 3
  • Psalm 119: 30
  • Psalm 68: 16
  • Psalm 47: 1 en 3
  • Lied 185: 1 en 2
  • Psalm 146: 3 en 8

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten