Liturgie van de dienst op Hemelvaartsdag 13 mei 2021 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen momenteel slechts een beperkt aantal bezoekers in de diensten aanwezig zijn. De diensten worden met beeld en geluid uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Lees het nieuwsbericht als u zich wilt aanmelden voor de diensten.

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Lukas 24

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op Hemelvaartsdag gaat de preek over Lukas 24 vers 51. Daar staat: En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. We luisteren wat dit Heilsfeit voor de Heere Jezus en voor ons betekent.

Collecten

1. Diaconie: Norschoten
Vanuit onze woonplaats en kerkelijke gemeente verblijven regelmatig mensen in Norschoten in Barneveld. Verpleeghuizen, zoals Norschoten, zijn steeds meer afhankelijk van giften als het gaat om verbeteringen, voorzieningen en activiteiten waarin de normale financiering niet meer voorziet. Deze voorzieningen zijn gericht op het welbevinden van de cliŽnten. Uw hulp wordt daarbij gevraagd.

2. Kerkrentmeesters: Evangelisatiewerk

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
    De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten