Liturgie van de dienst op zondag 9 mei 2021 om 09:00 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Johannes 3

Viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Lees over de viering van het Heilig Avondmaal in mei meer in het nieuwsbericht.

Met dank aan onze God mogen we zondag 9 mei weer de tekenen van brood en wijn ontvangen, tekenen door Christus zelf ingesteld om de gemeenschap met God te versterken. We weten maar al te goed hoe er in die verbinding met God steeds ruis op de lijn zit. We verbinden ons nu eenmaal makkelijker met de dingen van de wereld dan met onze Schepper. Wat een wonder van genade dat Hij onze zwakheid tegemoet komt op deze bijzondere wijze! We mogen zien, smaken en proeven dat Christus deze band in stand houdt.
Dat wordt ook duidelijk in 1 Johannes 3, het hoofdstuk dat we komende zondag in de diensten van 9 en 12 uur zullen lezen. Vooral die eerste woorden zijn al veelzeggend: Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.

 • Aanvangslied: Ps. 146:1
 • Votum en groet
 • Gez. 9:1, 2 en 3
 • Gebeden
 • Schriftlezing: 1 Johannes 3
  Prediking over 1 Joh. 3:1
 • Ps. 31:15 en 17
 • Lezing formulier
 • Tijdens het uitdelen brood en wijn: Gez. 152:1, 2 en 3
 • Viering
 • Lezing na viering Johannes 15:1-7
 • Lied na viering: Ps. 116:10
 • Gebeden
 • Ps. 84:6
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten