Liturgie van de dienst op zondag 2 mei 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. T.W. van Bennekom, Goes

Lezing: Jesaja 24 : 11-3, 21-23; 25 : 1-9 en Openbaring 15 : 1-4

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 96 : 1,9
 • Votum en groet
 • Psalm 75 : 1,4
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 89 : 7
 • Schriftlezingen: Jesaja 24 : 11-3 en Jesaja 24 : 21-23, Jesaja 25 : 1-9 en Openbaring aan J 15 : 1-4
 • Gezang 21 : 1,2,3,4
 • Preek: Jesaja 25 :6-9
 • Psalm 149 : 1,2 (Weerklank)
 • Dankgebed - voorbede
 • Psalm 68 :16
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten