Liturgie van de dienst op zondag 2 mei 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Johannes 2:3-29

voorbereiding Heilig Avondmaal, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 2 mei bereiden we ons voor op de viering van het Avondmaal des Heeren. Hopelijk kan dat allemaal doorgang vinden. Natuurlijk is deze zondag niet echt een voorbereiding. Dat zou toch wel heel vreemd zijn, alsof het allemaal op één zondag neerkomt. Natuurlijk is het een goede zet geweest van onze voorvaderen om de gemeente op te voeden in de betekenis van het Avondmaal. Basiskennis is nu eenmaal belangrijk. Alleen in de praktijk is het een beetje gaan functioneren dat we nooit aan het Avondmaal denken en als het dan voorbereiding is, schrikken we opeens wakker en denken: o, is het alweer Avondmaal. Zo hoort dat dus niet. We dienen ons altijd voor te bereiden. Zeker gezien de komst van Christus naar deze aarde. Op dat moment zal werkelijkheid worden wat we hier alleen nog kunnen geloven: de Maaltijd van het Lam. Een goede voorbereiding gewenst!

 • Aanvangslied: Ps. 149:1
 • Votum en groet
 • Gez. 11:1 en 3
 • Wet
 • Ps. 139:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: 1 Johannes 2:3-29
 • Preek
 • Ps. 73:13 en 14
 • Gebed en voorbede
 • Gez. 178: 2 en 3
 • Zegen
 • Wilhelmus couplet 1 en 6

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten