Liturgie van de dienst op zondag 25 april 2021 om 18:30 uur

Voorganger: Prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg

Lezing: Psalm 19 : 11a

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Gezang 280 : 1, 4
 • Votum & Groet
 • Ps. 119 : 36
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 119 : 64
 • Gebed
 • Psalm 19
 • Ps. 19 : 1, 4
 • PREEK
 • Ps. 19 : 5, 7
 • Dankgebed
 • Gezang 282 : 1, 3, 4
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten