Liturgie van de dienst op zondag 18 april 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Petrus 3:13-22

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 18 april gaan we verder met de neerdaling in de hel. In de eerste preek ging het over de betekenis van de hel. Nu wil ik verder ingaan op de betekenis van de woorden uit 1 Petrus 3:19. Daar lezen we dat Christus is heengegaan en aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Dit woord wordt wel eens verbonden met de nederdaling ter helle uit de geloofsbelijdenis. Immers het vindt plaats na het sterven van Christus. Maar oplettende lezertjes zullen weten dat bijvoorbeeld de Heidelberger Catechismus de nederdaling ter helle toepast op de God-verlatenheid van Christus aan het kruis (vraag en antwoord 44). Stof genoeg dus om eens rustig over na te denken.

 • Aanvangslied: Ps. 65:1
 • Votum en groet
 • Gez. 171:1 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 68:1 en 2
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Petrus 3:13-22
  Preek nav 1 Petrus 3:19
 • Gez. 422:1, 3 en 5
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 118:8
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten