Liturgie van de dienst op zondag 18 april 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Rom. 7: 21 Ė 8: 4: thema: Wandel naar de Geest

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De komende zondagen willen we in de morgendiensten verder gaan met de prekenserie uit de Romeinenbrief. De laatste twee preken gingen over het feit dat gelovigen vrij zijn van de wet. Door het lichaam van Christus zijn gelovigen gedood met betrekking tot de wet. Ze zijn ontslagen van de wet. Omdat zij die geloven Jezus Christus toebehoren, is hun roeping dat ze vrucht dragen voor God, door in nieuwheid van Geest te dienen. Dit werkt Paulus uit in hoofdstuk 8, waar hij spreekt over hoe degenen die in Christus Jezus zijn, wandelen naar de Geest. Dit alles is vrucht van Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren.

  • Gezang 617, 1 en 4 (Schoollied)
  • Psalm 119: 9 en 17
  • Psalm 68: 17
  • Gezang 200: 1 en 2
  • Psalm 108: 1
  • Psalm 71: 10 en 11

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten