Liturgie van de dienst op zondag 11 april 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Romeinen 7

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst van zondag 11 april gaan we verder met de serie preken uit de Romeinenbrief. Naar aanleiding van reacties uit de gemeente over de vorige preek dat we vrij zijn van de wet staan we nog een keer stil bij hoofdstuk 7.

  • Psalm 25: 2
  • Psalm 31: 15 en 17
  • Psalm 8: 1
  • Lied 482: 1 en 4
  • Lied 481: 1 en 6
  • Psalm 25: 6 en 7

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten