Liturgie van de dienst op zondag 11 april 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Filippensen 3

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Ps. 75:1
 • Onze hulp en groet
 • Gz. 166:1
 • Wet
 • Gz. A (ber Tien Geb.): 9
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Filippensen 3
 • Ps. 37:2 en 3
 • Preek over inburgeren, nav Filip. 3:17-21
 • Gz. 262:1, 2 en 3
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 96:9
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten