Liturgie van de dienst op Eerste Paasdag 4 april 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds, G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Korinthe 15:1-11 en 35-49

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst van de Eerste Paasdag zullen we een korte en kernachtige geloofsbelijdenis met elkaar bespreken. We vinden deze in 1 Korinthe 15 : 3 en 4. Een tekst die aangeeft dat het gebeuren met Christus reeds besloten lag in de Schriften. Dat is ook het bijzondere van de opstanding van Christus, het geeft ons het juiste zicht op de Schriften. Maar waar het in deze tekst vooral om gaat is dat het begraven niet wordt verbonden met het sterven, maar met de opstanding. En dat werpt een totaal ander licht op begraven. We spreken over de ‘laatste eer bewijzen’, maar Paulus spreekt over een beginnen, een zaaien in de aarde.

 • Aanvangslied: Lied 184:1
 • Votum en groet
 • Lied 184:2 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 68:10
 • Gebeden
 • Schriftlezing: 1 Korinthe 15:1-11 en 35-49
 • Ps. 16:4
 • Preek nav 1 Korinthe 15:2-4
 • Lied 173:1 en 4
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 118:14
 • Zegen

Pasen 2021

Naar aanleiding van Joh. 10: 1 -16 en Matt.28.

De poort of de deur met daar achter het lege kruis laat zien dat we dankzij Jezus' offer door de deur mogen gaan van nieuw Leven.
Hyacint symboliseert de toewijding van Jezus en Zijn macht.
Olijftakken gaan over een verzoenend gebaar en overwinning
Appelbloesem laat het nieuwe begin zien door Jezus dood.
Scabiosa zaaddozen gaan over afsterven.
Anjers staan voor liefde en lijden
Eucalyptus heeft een zuiverende werking zoals de Heilige Geest die op ons heeft.

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten