Liturgie van de dienst op Eerste Paasdag 4 april 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G, van Goch

Lezing: MattheŁs 28

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 4 april vieren wij Pasen. Het feest waar we gedenken dat Jezus is opgestaan uit de dood. Machtig heilsfeit waar zichtbaar wordt dat de zondeschuld betaald is en de dood is overwonnen. In de morgendienst luisteren we naar deze geschiedenis vanuit Mattheus 28. Ook al hebben de geestelijke leiders van het Joodse volk geprobeerd de opstanding van Jezus als een leugen af te doen, dat is niet gelukt. Jezus is waarlijk opgestaan! Ook Anno Domini 2021 wordt dit zichtbaar. Een ieder die gelooft en bewust is van zijn/haar roeping, wandelt vanuit de opstanding van Jezus in een nieuw leven. Jezus leeft, en wij met Hem.

  • Gezang 167
  • Psalm 92, 1 en 2
  • Psalm 56, 6
  • Psalm 29, 1 en 6
  • Gezang 178: 1, 3 en 4
  • Gezang 175: 1, 2, 3, 4 en 8 (Schoollied)

Pasen 2021

Naar aanleiding van Joh. 10: 1 -16 en Matt.28.

De poort of de deur met daar achter het lege kruis laat zien dat we dankzij Jezus' offer door de deur mogen gaan van nieuw Leven.
Hyacint symboliseert de toewijding van Jezus en Zijn macht.
Olijftakken gaan over een verzoenend gebaar en overwinning
Appelbloesem laat het nieuwe begin zien door Jezus dood.
Scabiosa zaaddozen gaan over afsterven.
Anjers staan voor liefde en lijden
Eucalyptus heeft een zuiverende werking zoals de Heilige Geest die op ons heeft.

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten