Liturgie van de dienst op Goede Vrijdag 2 april 2021 om 19:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Mattheüs 27:45-61

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Regelmatig klinkt de vraag: Waar is God? Vooral wanneer een diep leed ons treft kan die vraag acuut worden. Momenten waarop je verwacht dat God heel dichtbij is, zijn dan die momenten waarop Zijn aanwezigheid pijnlijk gemist wordt. Althans Zijn voelbare en merkbare aanwezigheid. Want daar gaat het dan meestal om. Overigens hoeft het niet altijd een crisis-situatie te zijn, het kan je ook op andere momenten treffen. Als troost bedoelde woorden over voetstappen in het zand, zijn dan bepaald niet altijd helpend. Het is veel belangrijker te weten dat dit geen vreemde ervaringen zijn. De Bijbel spreekt over een ‘woestijnervaring’. Je leest het vaak genoeg in de Psalmen. Denk aan Psalm 22: “Mijn God, mijn God waarom hebt U mij verlaten?” En juist die woorden neemt Christus op de lippen in één van de duisterste periodes van Zijn leven en van de wereld. Door God verlaten, opdat wij nooit meer door Hem verlaten zouden worden. We lezen in deze samenkomst Mattheus 27:45-61.

 • Aanvangslied: Ps. 62:1
 • Votum en groet
 • Lied 157:1, 3 en 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 118:3
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Mattheüs 27:45-61
 • Ps. 22:1
 • Preek
 • Lied 155:1, 2 en 3
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 116:5
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten