Liturgie van de dienst op Goede Vrijdag 2 april 2021 om 10:00 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Mat. 27: 27-44

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de morgendienst van Goede Vrijdag luisteren we naar de geschiedenis uit Mat. 27: 27-44. Nadat Pilatus besloten heeft Jezus te laten kruisigen, wordt Hij bespot door de soldaten en weggeleid. Ook na de kruisiging gaat men door met Hem te bespotten. Omstanders, Joodse leiders en misdadigers, iedereen heeft wel iets gemeens te zeggen. Daarmee wordt het lijden verzwaard. Van God en mensen verlaten, opdat wij door God aangenomen zouden worden.

  • Psalm 22, 1
  • Psalm 25, 8 en 9
  • Psalm 33, 2
  • Lied 564
  • Lied 141, 1 en 2
  • Lied 154, 1 en 3

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten