Liturgie van de dienst op zondag 28 maart 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. K.M. Teeuw, Voorthuizen

Lezing: Johannes 19 : 17-30 (tekst: vers 25-27)

Palmzondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Thema: 'Vrouw, zie uw zoon, en zoon zie je moeder'.

 • Psalm 65a vers 1 (Weerklank)
 • Psalm 103 : 1,7
 • Psalm 103 : 2
 • Psalm 22 : 5, 12, 13
 • Lied 140 : 1, 2, 3
 • Psalm 72 : 1

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten