Liturgie van de dienst op zondag 28 maart 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 119:17-24 en Mattheus 27:1-26

Palmzondag, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Normaal gesproken zou er op deze zondag belijdenis van het geloof worden afgelegd. Maar door u-weet-wel-wat kan dat nog even geen doorgang vinden. We vervolgen in deze samenkomst de lezing uit MattheŁs. We lezen MattheŁs 27:1-16. Hier lezen we over de confrontatie met de overheid van die dagen. Jezus wordt door Pilatus berecht. Al weet hij dat hij met een onschuldige te maken heeft, toch durft hij hem niet zonder meer vrij te laten. Hij probeert het dan via een trucje. Hij zet Jezus op dubbeltal met een crimineel en hoopt zo dat het volk wel voor de vrijlating van Jezus zou stemmen. Dat gebeurt echter niet. We zien hier weer het politieke gestuntel omdat de macht zo heerlijk voelt. Maar ondertussen werkt God Zijn plan door al dat gedoe heen uit.

 • Aanvangslied: Ps. 25:1
 • Onze hulp en groet
 • Lied 152:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 6:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Psalm 119:17-24 en Mattheus 27:1-26
 • Ps. 22:10
 • Preek
 • Lied 149:2 en 5
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 103:1
 • Zegen
 • Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

  > Lees meer over de digitale collecten.


  Naar het overzicht van de kerkdiensten