Liturgie van de dienst op zondag 21 maart 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Matth. 25:37-46

6e lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst van 21 maart wil ik ingaan op een vraag die ik onlangs kreeg over de neerdaling van Christus in de hel. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Is dit iets na Zijn sterven geweest? Dit lijkt Petrus te zeggen in 1 Petrus 3:18-20. Dan is Hij daar geweest als een soort verkondiging van Zijn overwinning. De Catechismus (zie zondag 16 vraag en antwoord 44) volgt een andere uitleg. Zij zegt dat die nederdaling ter helle te maken heeft met de God-verlatenheid aan het kruis. Wat is hel anders dan de afwezigheid van God? Zij verwijzen dan naar Lukas 23:43, waar Christus tegen de moordenaar aan het kruis zegt: Heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Dan kan Hij daarna toch niet weer richting de hel gegaan zijn. Stof genoeg dus om daar met elkaar over na te denken.

 • Aanvangslied: Ps. 111:1
 • Onze hulp en groet
 • Lied 431:1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 31:17
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Matth. 25:37-46
 • Preek naar aanleiding van het geloofsartikel: ‘neerdaling ter helle’.
 • Ps. 16:4 en 5 (Weerklank)
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 73:14
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten