Liturgie van de dienst op zondag 21 maart 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Mat. 26: 47-75, tekst gedeelte 47-56. Jezus geeft Zich gevangen

6e lijdenszondag, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Hebben we afgelopen zondagmorgen geluisterd naar de strijd van Jezus in Gethsémané, komende zondag gaat de preek over Zijn gevangenneming. Nadat Hij met een kus verraden wordt door Judas, laat Hij zich gevangen nemen. Dit is de weg die Hij gaat, opdat er voor ieder die in Hem gelooft, vrijheid zal zijn. De Schriftlezing voor deze morgen is Mat. 26: 47-75.

  • Psalm 118: 11
  • Psalm 40: 3
  • Psalm 40: 4
  • Gezang 153: 1, 2 en 3
  • Gezang 153: 5, 6 en 7
  • Psalm 118: 14

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten