Liturgie van de dienst op zondag 14 maart 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Rom. 6: 12-14; 7: 1-6; 8: 1-4. Thema: Vrij van de wet.

vijfde lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 14 maart gaan we verder met de serie preken uit de Romeinenbrief. We staan stil bij hoofdstuk 7 waar Paulus spreekt over de wet. Door het geloof in Christus zijn we gedood met betrekking tot de wet, omdat we nu aan Christus toebehoren. Dit leidt niet tot een goddeloos leven maar tot een leven van liefde en gehoorzaamheid, opdat wij vrucht zullen dragen voor God.

  • Psalm 19, 5
  • Psalm 19, 6
  • Psalm 118, 14
  • Gezang 482, 1, 3 en 4
  • Gezang 455, 1 en 3
  • Psalm 100, 1, 2 en 4

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten