Liturgie van de dienst op zondag 14 maart 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Mattheus 26:36-46

5e lijdenszondag; bediening Heilige Doop, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

We lezen Mattheus 26:36-46. Terwijl Jezus strijdt en lijdt, liggen de discipelen rustig te slapen. En Hij had gevraagd of ze met Hem konden waken. Hoezeer heeft de mens in het uur van zijn dood de nabijheid van de ander nodig! Hoe tragisch is het dat de discipelen het (weer) laten afweten. Zo weet de Heiland dat Hij Zijn verlossingswerk echt alleen moet verrichten. De taak van Verlosser op zich nemen, betekent radicaal eenzaam zijn; tot zelfs de Vader Hem verlaat. O goddelijk mysterie: opdat wij de ware rust zouden ontvangen, en nooit meer eenzaam zullen zijn, wij en onze kinderen.

 • Aanvangslied Ps. 100:1
 • Votum en groet
 • Gez. 430:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 105:5
 • Lezing formulier
  Doop
  Na de doop: Psalm 134:3
  Gebeden
 • Psalm 87:4 (terwijl kinderen weer teruggaan)
 • Schriftlezing: Mattheus 26:36-46
 • Prediking over Matth. 26:45
 • Gez. 490:1, 2 en 3
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 146:1
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten