Liturgie van de dienst op Biddag 10 maart 2021 om 15:00 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Nehemia 2

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Ps. 116:1
 • Votum en groet
 • Lied 616
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 75:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Nehemia 2
 • Preek over De biddende bouwer
 • Lied 156
 • Gebed en voorbede
 • Lied 441:1 en 2
 • Zegen

Liturgische schikking

Een zaadje in is rust. Het wacht op het moment dat de omstandigheden geschikt zijn om te groeien. Niemand weet hoe dat kan: hoe weet een zaadje wanneer het moet ontkiemen? Toch gebeurt het, soms na vele jaren. Hoe dat kan is een geheim dat alleen onze Schepper kent. Wij kunnen een zaadje niet laten ontkiemen. Wij kunnen wel zorgen voor de ideale omstandigheden van water, aarde, licht en warmte. Laten we bidden om Gods zegen Ún onze handen uit de mouwen steken. Juist ook in deze Coronatijd. De Heere God is en blijft Dezelfde! Hij schept leven. Wij kunnen als Zijn rentmeesters zorg dragen voor een gezonde aarde, waar planten en dieren Ún mensen floreren.

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten