Liturgie van de dienst op zondag 7 maart 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C Bergshoeff

Lezing: Richteren 9:7-21

vierde lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondag wil ik met u nadenken over de houding van een christen ten aanzien van de overheid. Er wordt vandaag de dag nogal gemopperd over onze overheid. De toeslagenaffaire heeft laten zien dat onze overheid ook niet altijd zorgvuldig opereert. De vraag is of je dat mag verwachten van een overheid. Petrus schrijft dat we ons aan alle gezag moeten onderwerpen (1 Petrus 2:13). Wat betekent dat? Het waren bepaald geen lieverdjes die destijds de dienst uitmaakten. En dat wordt wel duidelijk in het boek Openbaring. Daarin wordt duidelijk stelling genomen tegen een overheid die zich pretenties toe-eigent die alleen Christus toekomen. Dat is trouwens een rode draad door de Bijbel heen. En dit wordt prachtig verwoord in een fabel. Ja in de Bijbel staat ook een fabel, de fabel van Jotam (zie Richteren 9:7-21)! Ter voorbereiding kunt u dit lezen en ook Deuteronomium 17:14-20, Romeinen 13:1-7 en 1 Petrus 2:13-17.

 • Aanvangslied: Ps. 99:1
 • Votum en groet
 • Gez. 433:1
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 8:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Richteren 9:7-21
 • Ps. 21:13
 • Prediking
 • Gez. 429:1, 2 en 3
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 96:9
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten