Liturgie van de dienst op zondag 7 maart 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. A. Goedvree, Hoevelaken

Lezing: Johannes 12: 1 - 11

vierde lijdenszondag, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

> Bekijk de kleurplaat, preekschets en de verdiepingsvragen

 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 22: 1 en 2 (Weerklank)
 • Wetsvoorlezing
 • Zingen: Psalm 132: 6
 • Lezen: Johannes 12: 1 - 11
  Tekst: Johannes 12: 7
  Thema: Bewaard voor Jezus
  Kindermoment
 • Zingen: Weerklank lied 139 (Alles wat over ons geschreven staat)
 • Prediking
 • Zingen: 119: 53 en 65
 • Dankgebed
 • Zingen: 45: 4
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten