Liturgie van de dienst op zondag 28 februari 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. P. Molenaar, Barneveld

Lezing: Johannes 13: 31 - 35, 1 Johannes 2: 7-11

derde lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zingen voor de dienst: Psalm 100: 3 Gaat tot Zijn poorten in met lof.

Votum en Groet

Zingen: Psalm 98
2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade.

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: lied 288
1 Wees stil voor het aangezicht van God
2 Wees stil want de heerlijkheid van God omgeeft ons in†dit uur.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest.

Bijbellezing:† Johannes 13: 31 - 35, 1 Johannes 2: 7-11
Thema n.a.v. Johannes 13: 35 Zichtbare liefde!

Zingen: Psalm 133
1 Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen
3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER' de zegen.†

Preek

Zingen: lied 242
2 Heel de wereld moet het weten
3 Prijs de Heer, de weg is open

Dankgebed en voorbede †

Zingen: Psalm 150: 1 Looft God, looft Zijn naam alom

Zegen

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten