Liturgie van de dienst op zondag 28 februari 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Exodus 12:1-14 en Mattheus 26:17-30

derde lijdenszondag, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De komende tijd zullen we in de ochtenddiensten uit het Evangelie naar de beschrijving van Mattheüs lezen. Daarin volgen we Christus in Zijn lijden.

Deze zondag staat Mattheus 26:17-35 centraal. Hier lezen we over de instelling van het Avondmaal. En hoewel we dan helaas geen Avondmaal kunnen vieren, is het wel goed om te luisteren naar de oorspronkelijke woorden waarmee Christus het Avondmaal instelt.

 • Aanvangslied Ps. 113:1
 • Votum en groet
 • Ps. 114:1 en 4 (Weerklank)
 • Wet
 • Ps. 115:6
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Exodus 12:1-14 en Mattheus 26:17-30
 • Ps. 116:1, 2 en 3
 • Prediking over Matth. 26:17-30
 • Ps. 117 (Weerklank)
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 118:14
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten