Liturgie van de dienst op zondag 21 februari 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Rom. 6, 1 23. Tekst vers 13.

tweede lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondagavond wil ik verder gaan met de serie preken uit de Romeinenbrief. We staan nog n keer stil bij hoofdstuk 6. Deze keer luisteren we naar hoe wij vanuit de positie in Christus ons te verhouden hebben tegenover de zonde. Dit doen we aan de hand van de verzen 12 tot en met 23.

 • Psalm 2: 7
 • Psalm 9: 1
 • Psalm 9: 11
 • Gezang 256: 1 en 3
 • Gezang 266: 1, 2 en 4
 • Psalm 100: 1, 2 en 4

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten