Liturgie van de dienst op zondag 21 februari 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Rom. 6, 1 – 23. Tekst vers 13.

tweede lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondagavond wil ik verder gaan met de serie preken uit de Romeinenbrief. We staan nog één keer stil bij hoofdstuk 6. Deze keer luisteren we naar hoe wij vanuit de positie in Christus ons te verhouden hebben tegenover de zonde. Dit doen we aan de hand van de verzen 12 tot en met 23.

  • Psalm 2: 7
  • Psalm 9: 1
  • Psalm 9: 11
  • Gezang 256: 1 en 3
  • Gezang 266: 1, 2 en 4
  • Psalm 100: 1, 2 en 4

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten