Liturgie van de dienst op zondag 21 februari 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: MattheŁs 26:1-16

tweede lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

De komende tijd zullen we in de ochtenddiensten uit het Evangelie naar de beschrijving van MattheŁs lezen. Daarin volgen we Christus in Zijn lijden. We lezen komende zondag MattheŁs 26:1-16. We zijn dan al in de laatste twee dagen van het leven van Jezus gekomen. En daarin is zoveel gebeurd, dat Mattheus er nog 141 verzen aan moet wijden. We zien dat in elk Evangelie terug. Het lijden van Christus krijgt de meeste aandacht. Dat is natuurlijk niet zomaar. En daarom is het ook goed dat we in het kerkelijk jaar er ruim de tijd voor nemen om rustig het lijden en sterven van onze Heiland na te gaan. En je dan ook steeds weer de vraag te stellen: Waarom was dit nu nodig? Dat maakt je bescheiden en ootmoedig omdat wij er immers de oorzaak van zijn. En tegelijk mag het ons diep dankbaar maken omdat Christus dit voor ons deed.

 • Aanvangslied Ps.146:3
 • Votum en groet
 • Gz. 615 (2 x)
 • Wet
 • Tien Geboden : 9
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Matth. 26:1-16
 • Ps. 62:5
 • Prediking over Matth. 26:6-13
 • Ps. 145:6
 • Gebed en voorbede
 • Gz. 455:1 en 2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten