Liturgie van de dienst op zondag 14 februari 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Hand. 17, 1-9 en 1 Thess. 5. 9-15

eerste lijdenszondag; bevestiging ambtsdrager

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

We danken God dat br. Kees van Ginkel, Hopeseweg 25, 3927 CS Renswoude zijn benoeming tot ouderling ouderenzorg heeft aanvaard. De bevestiging vindt plaats zondag 14 februari in de morgendienst.

 • Psalm 84: 1
 • Psalm 84: 2
 • Psalm 25: 6 (Schoolpsalm)
 • Gezang 204: 1, 4, 5 en 6
 • Gezang 78: 5
 • Bevestiging Avondzang vers 7, aangepast
 • Psalm 108: 1

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten