Liturgie van de dienst op zondag 7 februari 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 102:19-29 en Hebr. 9:24-28

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondagavond 7 februari is het thema van de dienst: Als de dood voor de dood; het is een leerdienst over stervenskunst.
Als de pandemie wel één ding duidelijk maakt, is het dat wij mensen als de dood zijn voor de dood. En daarom wordt er alles op alles gezet om dat te voorkomen. Dat is begrijpelijk. Daarom worden er maatregelen genomen om sterfte te voorkomen. Ook dat valt te begrijpen. Maar waar is de aandacht voor de geestelijke gezondheid? Als we nu niet blijven leven, maar sterven moeten. Wie bereidt ons daarop voor? Het begint er toch wel heel erg op te lijken dat alles gezet wordt op onze lichamelijke gezondheid. Zelfs in de kerk. En daarmee voed je uiteindelijk alleen maar de angst. Daarom leek het me goed deze avond stil te staan bij stervenskunst. Het is de titel van een boekje dat Zacharias Ursinus (een van de opstellers van de Heidelberger Catechismus) ooit heeft geschreven. Hij schreef dat overigens in 1563 naar aanleiding van een pestepidemie. We zijn het in onze gezondheidscultus bijna vergeten, maar het is een christelijke waarheid dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel (zie Hebr. 9:27). En het is goed je daar op de goede wijze op voor te bereiden. Dat zegt dus alles over de manier waarop we nu leven. We lezen in deze dienst Psalm 102:19-29 en Hebr. 9:24-28.

 • Aanvangslied: Ps. 150:1
 • Votum en groet
 • Lied 149:1
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 89:1
 • Gebeden
 • Ps. 89:19
 • Schriftlezing: Psalm 102:19-29 en Hebr. 9:24-28
 • Prediking over stervenskunst
 • Ps. 121:4
 • Gebed en voorbede
 • Lied 178:1 en 4
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten