Liturgie van de dienst op zondag 7 februari 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Joh. 15: 1-8 en Rom. 6: 1-14. Tekst Rom. 6 vers 11

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 7 februari gaan we verder met het preken uit de Romeinenbrief. We danken God voor het Evangelie dat we in deze brief lezen.
Dankzij het bloed van de Heere Jezus is er vergeving van zonden. Dankzij het kruis van de Heere Jezus is er verlossing en bevrijding van de zonde / het zondaar zijn.
Het is goed dat Paulus ons op het hart drukt dat we dit Evangelie moeten weten. Wie gelooft is “in Christus“.

  • Psalm 147: 1
  • Psalm 147: 10
  • Psalm 51: 4
  • Psalm 25: 7
  • Gezang 62: 1, 4 en 5
  • Gezang 54: 1, 5 en 7

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten