Liturgie van de dienst op zondag 31 januari 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Lukas 2, 41-52 en Rom. 6, 1-14; tekst Rom. 6, 6

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 31 januari gaan we in de avonddienst verder met het preken uit de Romeinenbrief.

 • Psalm 33, 1
 • Psalm 33, 2
 • Lied 184, 2
 • Psalm 119, 47 en 53
 • Psalm 77, 7 en 8
 • Lied 62, 1, 4 en 5

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten