Liturgie van de dienst op zondag 31 januari 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Lev. 18:24-30 en Matth. 15:1-20

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 31 januari lezen we in de morgendienst Mattheus 15:1-20. Een gedeelte dat gaat over onze relatie tot de traditie en de vraag: ďwanneer ben je rein?Ē In de wet van Mozes lezen we verschillende wetten die gaan over rein en onrein. Je hebt reine en onreine dieren. Maar ook een mens kan zich verontreinigen. Wanneer precies en hoe dat dan gebeurt wordt in die wetten beschreven. De FarizeeŽn hielden zich daar punctueel aan en wijzen Jezus er fijntjes op dat Hij zich niet houdt aan de reinheidswetten (ze wasten hun handen niet, toen ze gingen eten). Daarop ontstaat een gesprek over de houding ten aanzien van de overleveringen (de wetten) en vooral ook over de vraag: Wat verontreinigt de mens nu eindelijk? En dan natuurlijk ook de vraag: Wanneer ben je dan rein? En ter voorbereiding zou je in het Oude Testament eens kunnen opzoeken waar dat nu precies staat dat je je handen moet wassen voordat je gaat etenÖ

 • Aanvangslied Ps. 48:1
 • Votum en groet
 • Ps. 12:6
 • Wet
 • Ps. 119:70
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Lev. 18:24-30 en Matth. 15:1-20
 • Lied 431:7
 • Prediking over Matth. 15:1-20
 • Lied 487:1 en 3
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 72:11
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten