Liturgie van de dienst op zondag 31 januari 2021 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen momenteel geen bezoekers in de diensten aanwezig zijn. De diensten worden met beeld en geluid uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 31 januari lezen we in de morgendienst Mattheus 15:1-20. Een gedeelte dat gaat over onze relatie tot de traditie en de vraag: ďwanneer ben je rein?Ē In de wet van Mozes lezen we verschillende wetten die gaan over rein en onrein. Je hebt reine en onreine dieren. Maar ook een mens kan zich verontreinigen. Wanneer precies en hoe dat dan gebeurt wordt in die wetten beschreven. De FarizeeŽn hielden zich daar punctueel aan en wijzen Jezus er fijntjes op dat Hij zich niet houdt aan de reinheidswetten (ze wasten hun handen niet, toen ze gingen eten). Daarop ontstaat een gesprek over de houding ten aanzien van de overleveringen (de wetten) en vooral ook over de vraag: Wat verontreinigt de mens nu eindelijk? En dan natuurlijk ook de vraag: Wanneer ben je dan rein? En ter voorbereiding zou je in het Oude Testament eens kunnen opzoeken waar dat nu precies staat dat je je handen moet wassen voordat je gaat etenÖ

Collecten

1. Diaconie: EBC Ďt Harde
Het Evangelisch begeleidingscentrum ít Harde komt op voor kwetsbare mensen in de samenleving. Door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam door middel van deskundige en liefdevolle zorg. Zij doet dit door middel van 24-uurs-begeleiding en beschermd wonen, maar ook door begeleid zelfstandig wonen, begeleiding thuis of dagbesteding te bieden. Al sinds de oprichting van het EBC in 1973 wordt er voorzien in deze zorg die niet vergoed wordt vanuit overheidssubsidie. Zo helpen zij mensen die geen of onvoldoende indicatie hebben, en dus tussen wal en schip dreigen te vallen. Het EBC is dus voor een belangrijk deel afhankelijk van giften. Van harte bij u aanbevolen voor uw gebeden en uw bijdrage.

2. Kerkrentmeesters: Beheerkosten

Maandelijkse zendingscollecte
Zondag 31 januari is het weer tijd voor de zendingscollecte. Het begint inmiddels al een vertrouwde gewoonte te worden: iedere laatste zondag van de maand geven we voor de zending. Het is fijn dat we ons betrokken weten en dat is wederzijds.
Deze maand is de collecte voor DaniŽlle in Zuid-Afrika. Via de media lezen we schrijnende verhalen uit die regio. Binnenkort is er een nieuwsbrief van DaniŽlle beschikbaar en kunnen we lezen hoe zij de situatie daar ervaart. Het klinkt mogelijk vreemd maar DaniŽlle heeft net haar zomervakantie achter de rug en is weer volop aan het werk. En zoals we haar inmiddels kennen: met veel enthousiasme. Ook in 2021 is er opnieuw geld nodig om de uitzending mogelijk te maken en daarom: van harte aanbevolen om op 31 januari ruimhartig te geven.

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
    De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten