Liturgie van de dienst op zondag 24 januari 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J. Bogerd, Ermelo

Lezing: Mattheus 3: 1 – 12; de tekst is Mattheus 3: 1 en 2

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Lied 253: 1 en 4
 • Psalm 80: 6 en 9
 • Psalm 111: 2 en 5
 • Psalm 95: 4 en 5
 • Psalm 96: 2 en 9
 • Lied 356: 1, 2 en 4

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten