Liturgie van de dienst op zondag 24 januari 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J. Bogerd, Ermelo

Lezing: Mattheus 3: 1 Ė 12; de tekst is Mattheus 3: 1 en 2

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Lied 253: 1 en 4
  • Psalm 80: 6 en 9
  • Psalm 111: 2 en 5
  • Psalm 95: 4 en 5
  • Psalm 96: 2 en 9
  • Lied 356: 1, 2 en 4

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten