Liturgie van de dienst op zondag 17 januari 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Rom. 5, 12 Ė 6, 14; tekst 5: 18 en 19

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Psalm 78: 1
  • Psalm 78: 2
  • Psalm 27, 7
  • Lied 62, 1, 4 en 5
  • Lied 457: 1, 2, 3 en 4
  • Psalm 68: 10

Collecte

  • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten