Liturgie van de dienst op zondag 17 januari 2021 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 63:1-9 en Johannes 15:1-11

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied Gez. 249:1 en 3
 • Votum en groet
 • Gez. 230:5
 • Wet
 • Geb. des Heren (Gezang E): 4
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Psalm 63:1-9 en Johannes 15:1-11
 • Prediking: Blijf in Mijn liefde (Joh. 15:9)
 • Ps. 25:7
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 73:14
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten