Liturgie van de dienst op zondag 10 januari 2021 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Lukas 4:31-41

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Gaat het vaccin ons genezen?
Nu dan eindelijk het langverwachte prikken is begonnen gloort er hoop. Er zijn ook mensen die aarzelen of ze het vaccin wel zullen nemen. Daar is ongetwijfeld het een en ander over te zeggen, maar dat gaan we niet doen in deze preek. De vraag is meer: Wat is nu genezing? En waar loopt dat op uit? We zullen dat zien aan de hand van Lukas 4:38-39 waar we lezen dat de schoonmoeder van Petrus hoge koorts heeft en Jezus haar geneest. En die genezing van Christus leidt tot een opmerkelijke reactie van de schoonmoeder van Petrus. Een reactie die duidelijk maakt wat echte genezing inhoudt.

 • Aanvangslied: Ps. 103:1
 • Votum en groet
 • Ps. 103:2
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 433:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Lukas 4:31-41
 • Prediking
 • Lied 11:1 en 4
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 86:6
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
 • NB: per 15 september 2021 is de bestemming veranderd. Een en ander werkt nu via onze Kerk-app.

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten